Serdecznie Witamy
na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej NR XXV/135/2013 z dnia 29.01.2013 r poprzez wyodrębnienie i przekształcenie Działu Gospodarki Komunalnej zakładu budżetowego - ZGKIM
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 433 000 zł został wniesiony aportem.
Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzylesie.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy od dnia 1.02.2013 r funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Kowalski. Prokurentem, po udzieleniu prokury jest Pan Andrzej Szczepański.
Siedziba Spółki mieści się na terenie bazy ZGKIM plac Wolności 16.
Podstawowym profilem działalności Spółki jest:

  • zbieranie transport odpadów innych niż niebezpieczne
  • prowadzenie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów)
  • usługi letniego i zimowego utrzymania ulic i placów
  • zarządzanie zamkniętym wysypiskiem odpadów w Międzylesiu

Spółka od 1 kwietnia 2013 zatrudniała 13 osób na umowę o pracę, w roku 2014 zatrudnienie wzrosło i wynosi 14 osób.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

        1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Międzylesiu, 57-530, ul. Plac Wolności 16,

        2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy,

        3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

        4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Script logo